coachzone

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Izabela Podsiadło-Dacewicz

email - izabela.dacewicz@coachzone.pl

 

Trener, coach, socjoterapeuta, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Studium Socjoterapii, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych (realizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej) oraz Studium Coachingu Akademii TROP.
  
Ukończyła roczne kursy z zakresu superwizji oraz prowadzenia grup wsparcia.

Jest współautorką publikacji dla nauczycieli i trenerów.

Od 12 lat pracuje jako trener z rożnymi grupami zawodowymi: kadrą kierowniczą oświaty, prawnikami – sędziami i prokuratorami, dziennikarzami, policjantami, pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu, studentami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:
· umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej, asertywności, kreatywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, profilaktyki wypalenia zawodowego, pracy z grupą i współpracy w zespole, zarządzania poprzez wartości, zarządzania zmianą, budowania wizerunku publicznego),· doradztwa w zakresie wdrażania zasad etyki zawodowej,
· przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy,
· zarządzania różnorodnością w międzynarodowych firmach.

 

Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych oraz predyspozycji zawodowych prowadzi z wykorzystaniem narzędzi diagnozujących oraz sesji indywidualnych i grupowych informacji zwrotnych.

 

Zajmuje się również superwzją pracy trenerskiej, doradztwem oraz life coachingiem, executive coachingiem i coachingiem zespołu.

 

Coaching jest dla mnie fascynującą podróżą do przyszłości, podczas której poszukujemy
i odkrywamy swój potencjał – swoje potrzeby, możliwości, umiejętności, zdolności i zasoby kreatywności.

 

Coaching to wyjątkowy czas robienia małych kroków w kierunku własnego „ja”, w którym dokonujemy własnych odkryć, zyskujemy wiarę w siebie i własne możliwości.

 

Coaching to możliwość spotkania ze swoim największym przyjacielem – czyli samym sobą.

 

Coach nie ma czarodziejskiej różdżki, za dotknięciem której znikają wszystkie problemy – coach może pomóc w radzeniu sobie z nimi i stawianiu się coraz lepszym w tym, co robisz.


 

strony www cms.com.pl