coachzone

Agnieszka Kluszczyńska

Agnieszka Kluszczyńska

email - agnieszka.kluszczynska@coachzone.pl

 

Trener, coach (TROP), doradca CSR PARP, praktyk biznesu
kierownik studiów podyplomowych „Coaching w edukacji” SAN
 
Przygotowuje i prowadzi wieloaspektowe szkolenia związane zarządzaniem placówką handlową, oświatową, personelem i zarządzaniem projektami. Specjalizuje się w komunikacji pokoleń na rynku pracy oraz współpracy pomiędzy biznesem i środowiskiem pozabiznesowym (NGO, oświata). Doświadczenie ponad 2000 godzin.
Prowadzi coaching z kadrą menedżerską w tym career coaching w procesach restrukturyzacji Trener / mentor – przygotowuje i prowadzi warsztaty na studiach trenerskich i coachingowych (trener biznesu, coaching w zarządzaniu, coaching w oświacie).
Przygotowuje i prowadzi programy szkoleniowe i coachingowe dla kadry oświatowej, współpracuje ze szkołami w zakresie przygotowania absolwentów do rynku pracy.
Praktyk biznesu, od 5 lat prowadzi własną firmę, wcześniej przez 10 lat zawiązana z działem sprzedaży w amerykańskiej korporacji.
Posiada potwierdzone sukcesami doświadczenie doradztwie biznesowym, implementowaniu nowych standardów, projektach wprowadzania kluczowych zmian. Doradca CSR PARP
Współpracowała z Eli Lilly, Janssen–Cilag, SCA, BGŻ, Allianz, Eurocash, Społeczną Akademią Nauk, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, realizowała projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe referencje dostępne są na życzenie
W wolnym czasie pływa na łódkach (lub nie J) w ukochanym Ślesinie.
strony www cms.com.pl